نظرگاه مشترک میرزای نائینی و امام خمینی در قلمرو اندیشه و نظام سیاسی اسلام
44 بازدید
محل نشر: آموزه » بهار 1382 - شماره 2(16 صفحه - از 45 تا 60)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله حاضر در پی نگاه تطبیقی بر دیدگاه‏های میرزای نائینی و امام خمینی در حوزه اندیشه و نظام سیاسی اسلام می‏باشد. از نظر نویسنده، نظرگاه‏های مشترک این دو فقیه در حوزه مذکور عبارتند از: نفی نظام پادشاهی، خاستگاه مشروعیت حکومت، ضرورت تشکیل مجلس، شرایط برگزیدگان ملت و راهکار نظارتی برای تضمین اسلامیت مصوبه‏های مجلس.